Gudiance for Members from the 6th of June 2020 Phase 3

Update to members following Wales Golf Updated guidelines allowing buggy hire & club competitions.

Baron Hill Returning to Golf Phase 3 to commence 6th June 2020

Dear Baron Hill Golf Club Members,

We thank you all for your continued support, positivity and patience that has been shown throughout this period and we are now able to move to phase 3 which will allow us to re-commence competitions & allow buggy hire.

Yesterday Wales Golf issued a further bulletin focusing on the return of competitive golf extract below the full update is available on the Golf Wales website https://www.walesgolf.org

Club Competitions and Handicapping
Following on from last Friday’s Welsh Government announcements, golf clubs can begin organising and playing competition golf for all members. Wales Golf has set out below are guidelines and considerations clubs may need to think about when making the decision whether to safely begin to run competitions again.

We are planning a club members competition on Sunday 7th of June & a Seniors competition Thursday 11th of June.

We would encourage clubs to spread tee times across the course of the day to ensure those that do not want to play competitions can still access the golf course.

The following areas are covered:-

Registration and pre-competition

Playing

CONGU Guidance on Qualifying Competitions Decision

Recording and Results administration considerations

Handicapping

The match committees are discussing the practicalities of this move please regularly check instructions on Masterscoreboard.

When you have logged in to Masterscoreboard:-

Click on the Future Competitions box to enter

Competitors will need to enter their scores via the score entry system

Buggy Hire

Buggy Hire will be available from Saturday initially by contacting Wyn via text see Masterscoreboard for contact details, a record of bookings is to be kept & payment for buggy hire will be due once the clubhouse is re-opened below are instructions on hygiene requirements for buggy usage.

  1. Members requiring buggies must contact Wyn at least 24 hours before required, not on the day it is required;
  2. Before and after use of the buggy it must be properly sanitized;
  3. Bleach and wipes are supplied but members must use their own gloves when using both;
  4. The wipes to be carefully disposed of in the bin supplied;

For the protection of everyone we ask all members to ensure compliance with these guidelines.

We advise all members to adhere to the NHS guidance for those shielding & at higher risk from COVID-19.

Kind Regards,

Baron Hill Golf Club

Clwb Golff Baron Hill. Dychwelyd i chwarae golff, Cyfnod 3 i gychwyn ar y 6ed o Fyhefin 2020.

Annwyl Aelodau Clwb Golff Baron Hill,

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Gwener diwethaf, gall clybiau golff ddechrau trefnu a chynnal cystadleuthau golff i’w aelodau. Mae canllawiau Wales Golf isod. Dylai clybiau ddefnyddio’r canllawiau hyn wrth benderfynu os ydynt am gychwyn rhedeg cystadleuthau’n saff, unwaith eto.

Dylai clybiau ymledu amseroedd chwarae ar draws y diwrnod, fel bod y rhai sydd ddim eisiau chwarae yn y cystadleuthau’n cael cyfle i chwarae.

Mae sylw yn cael ei roi i’r meysydd canlynol:

Cofrestru a chyn cystadleuaeth

Chwarae

Arweiniad CONGU ar benderfyniad cystadleuthau cymwys

Cofnodi a chysidro gweinyddiad canlyniadau

Penodi Handicap.

Mae’r Match yn trafod sut i weithredu hyn oll, felly a fyddwch mor garedig â gwirio’r cyfarwyddiadau ar gyfer bwcio amser chwarae etc. ar Masterscoreboard ar y we.

Hurio Bygi

O ddydd Sadwrn ymlaen gellwch hurio Bygi trwy tecstio Wyn y tirmon. Bydd rhif cyswllt Wyn i’w gael ar Masterscoreboard. Bydd cofnod o’r defnydd yn cael ei gadw a chwech dalu am ei ddefnyddio unwaith bydd y clwb ar agor.

Isod gweler y canllawiau glendid ar gyfer defnyddio Bygi.

1. Rhaid I bob aelod sydd angen Bygi gysylltu â Wyn o leiaf 24 awr ymlaen llaw, nid ar y diwrnod chwarae!

2. Rhaid i’r aelod lanhau’r Bygi cyn, ac ar ol, ei ddefnyddio.

3. Bydd “bleach” a “wipes” ar gael at eich defnydd, eithr rhaid i bob aelod ddefnyddio ei menyg ei hunain.

4. Rhowch y “wipes” yn y bin ar ol gorffen.

Gofynwn i bawb gadw at y canllawiau uchod er budd iechyd a diogelwch pob aelod.

Rydym yn atgyfnerthu cyfarwyddiadau GIG i’r rhai sy’n llochesu ac sydd yn fwy tebygol o ddioddef o COVID-19.

Os oes cwestiwn ychwanegol gan unrhyw aelod, mae croeso i chwi ebostio’r clwb ar golf@baronhill.co.uk.

Cyfarchion gorau,

Bwrdd Rheoli, Clwb Golff Baron Hill.